In de programmabegroting hebben wij per programma een inhoudelijke, beleidsmatige toelichting en een analyse van de baten en lasten ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar  opgenomen. Om de financiële analyses en toelichtingen niet zowel in de programmaverantwoording en het overzicht van baten en lasten op te nemen, verwijzen wij voor de analyse en toelichting van de  baten en lasten per programma ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar naar het onderdeel “Wat heeft het gekost?” van de programmabegroting.

Programma

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 0

3.961

2.023

1.938

2.802

960

1.842

2.841

555

2.286

2.842

563

2.279

2.848

564

2.283

2.849

565

2.283

Programma 1

1.491

56

1.435

2.015

29

1.986

2.315

29

2.286

2.192

30

2.163

2.152

10

2.141

2.181

10

2.171

Programma 2

1.582

181

1.400

2.376

114

2.262

2.254

115

2.139

2.329

115

2.214

2.398

115

2.283

2.464

116

2.348

Programma 3

37

25

12

5.519

5.947

-428

2.018

3.332

-1.314

4.324

4.731

-407

4.306

4.938

-632

2.844

3.399

-555

Programma 4

2.998

505

2.493

1.988

391

1.597

2.346

391

1.955

2.292

391

1.901

2.284

392

1.892

2.148

392

1.756

Programma 5

4.536

496

4.040

5.384

437

4.948

5.523

454

5.069

5.412

457

4.955

5.410

460

4.950

5.415

463

4.952

Programma 6

21.564

6.729

14.836

24.370

6.094

18.276

23.482

6.036

17.446

23.471

6.036

17.435

23.492

6.036

17.456

23.482

6.036

17.446

Programma 7

3.915

4.302

-387

4.803

4.184

620

4.792

4.085

706

4.854

4.147

708

4.899

4.177

722

4.971

4.237

734

Programma 8

12.184

7.289

4.895

5.510

4.062

1.448

5.549

5.088

460

7.067

6.802

265

6.190

5.270

920

5.263

4.358

905

Subtotaal programma's

52.268

21.606

30.661

54.767

22.216

32.551

51.120

20.085

31.035

54.784

23.272

31.512

53.978

21.962

32.016

51.617

19.577

32.040

Alg. dekkingsmiddelen

-397

38.952

-39.348

431

38.607

-38.176

667

39.153

-38.486

1.070

39.651

-38.581

1.145

40.060

-38.915

1.218

40.479

-39.261

Overhead

13.765

24

13.742

6.352

49

6.304

6.036

49

5.987

6.021

50

5.971

6.081

50

6.031

6.132

50

6.082

VpB

0

0

0

41

0

41

88

0

88

40

0

40

132

0

132

151

0

151

Onvoorzien

0

0

0

216

0

216

428

0

428

428

0

428

428

0

428

428

0

428

Saldo baten en lasten

65.636

60.582

5.054

61.808

60.872

936

58.339

59.287

-949

62.343

62.972

-629

61.764

62.072

-308

59.546

60.105

-559

Reserves programma 0

3.665

10.396

-6.731

1.352

1.677

-325

0

88

-88

0

40

-40

0

132

-132

0

151

-151

Reserves programma 1

0

0

0

0

48

-48

0

175

-175

0

19

-19

0

15

-15

0

13

-13

Reserves programma 2

0

0

0

2.904

3.062

-158

85

0

85

88

0

88

90

0

90

93

0

93

Reserves programma 3

0

0

0

600

10

590

1.396

0

1.396

480

0

480

706

0

706

629

0

629

Reserves programma 4

0

0

0

2.865

3.562

-697

0

558

-558

0

449

-449

0

395

-395

0

262

-262

Reserves programma 5

0

0

0

915

1.530

-615

629

1.182

-554

179

664

-486

179

664

-486

179

664

-486

Reserves programma 6

0

0

0

0

172

-172

0

113

-113

0

88

-88

0

88

-88

0

88

-88

Reserves programma 8

0

0

0

448

381

68

1.010

130

880

1.203

60

1.143

554

60

494

553

60

493

Subt. mutaties reserves

3.665

10.396

-6.731

9.085

10.442

-1.358

3.119

2.247

872

1.949

1.321

629

1.529

1.354

175

1.454

1.238

216

Resultaat

69.301

70.978

-1.677

70.893

71.314

-421

61.458

61.534

-76

64.292

64.293

0

63.293

63.426

-133

61.000

61.343

-343