Wat gaan we ervoor doen?

Sociale veiligheid
De nieuwe kadernota Integrale Veiligheid voor 2017 – 2020 is vastgesteld. Daaraan gekoppeld is een uitvoeringsplan 2017 - 2018 vastgesteld.

Overlast
Overlast doet afbreuk aan het veiligheidsgevoel en woongenot van onze inwoners. Daarom geeft de gemeente Gilze en Rijen prioriteit aan de aanpak van overlast. Overlast kent vele verschijningsvormen. Te denken valt aan woonoverlast, overlast door hangjeugd of door alcohol- en drugsgebruik.

Ondermijning
De laatste jaren zagen we het aantal drugsdelicten in de gemeente Gilze en Rijen toenemen. We kregen beter zicht op verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit en personen die zich daar mee bezig houden.  Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar dan overlast, maar het is wel degelijk een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. In 2018 zetten we daarom de aanpak van ondermijning op verschillende fronten voort, zowel in preventieve als in repressieve zin.

Ondermijning kent vele verschijningsvormen. Drugscriminaliteit is waarschijnlijk de meest zichtbare. De gemeente Gilze en Rijen zet haar bestuurlijke mogelijkheden in om dit zoveel mogelijk tegen te gaan, onder andere door het sluiten van drugspanden. We laten hiermee zien dat we samen met politie en het Openbaar Ministerie hard optreden tegen dit soort misstanden. We organiseren structurele actiedagen waarbij we samen met politie optreden. Tijdens deze dagen controleren we specifieke locaties of gebieden en treden op tegen misstanden. Dit is gericht op het verkrijgen van inzicht in ons uitgestrekte (buiten)gebied. Het bevordert de zichtbaarheid van "de overheid" en geeft vertrouwen bij inwoners dat we optreden tegen dit soort misstanden.Specifieke casuïstiek ten aanzien van ondermijning pakken we aan. Dit kan gericht zijn op personen, locaties of fenomenen.

Hensplantages de wijk uit
Bij de Perspectiefnota 2018 is besloten om het project "Hensplantages de wijk" binnen onze gemeente te implementeren. Doel van het project is het kwekerij-vrij krijgen van woonwijken. Binnen dit project zal samengewerkt worden met diverse partijen zoals politie en justitie.

Resultaten