Wat gaan we ervoor doen?

Het beleid en het beheer van de riolering heeft de gemeente Gilze en Rijen vastgelegd in het  verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). In het vGRP zijn activiteiten benoemd om de riolering te onderhouden en te verbeteren.

Resultaten