Als gemeente nemen wij deel in diverse rechtsvormen, zowel publiek als privaat. Wanneer de gemeente én een bestuurlijk én een financieel belang heeft in een andere partij, is dat voor de gemeente een verbonden partij. Samenwerking met andere partijen is een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren die niet op een andere manier tot stand kunnen worden gebracht en dient bij te dragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Deelnemingen in andere partijen brengen risico’s met zich mee, zowel politiek/bestuurlijk als financieel.

Definities
Onder bestuurlijk belang wordt een zetel in het bestuur dan wel het hebben van stemrecht verstaan. Wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die zij kwijt is in het geval van faillissement en/of als er financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente, is er sprake van een financieel belang.