Wat gaan we ervoor doen?

Toekomst bibliotheek
De rol van de bibliotheek is de laatste jaren sterk aan het veranderen. We willen een bibliotheek die klaar is voor de toekomst en betaalbaar is. In 2016 hebben we een toekomstverkenning gedaan waaruit naar voren kwam dat we met Theek 5 de inhoudelijke opdracht willen bepalen voor een toekomstbestendige bibliotheek. Hier is in 2017 aan gewerkt. Belangrijk daarbij was de samenwerking met en positie in de culturele centra. In de eerste helft 2018 verwachten we een raadsvoorstel voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Concrete uitwerking, zoals bijvoorbeeld een verbouwing, kan daarna starten.

Resultaten