Wat gaan we ervoor doen?

Beschut werk
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente bepaalt zelf op welke manier en waar zij beschutte werkplekken aanbiedt. Wel is er altijd sprake van een dienstbetrekking. Sinds 2017 is het realiseren van deze beschutte werkplekken een verplichting geworden. Het Rijk legt targets op, wat gezien kan worden als verplicht te realiseren aantallen per gemeente. Zodra de target gehaald is mag een gemeente met een wachtlijst gaan werken. Gilze en Rijen kiest daar niet voor. De mens geldt als uitgangspunt en wij willen de target niet zien als een eindpunt. Bij het zoeken naar, en het creëren van beschutte werkplekken wordt nauw samengewerkt met de Diamant-groep.

Resultaten