Wat gaan we ervoor doen?

Sociaal team
Het sociaal team wordt ingezet in situaties die complex, meervoudig en fragiel zijn en als partijen in de vrij toegankelijke ondersteuning merken dat er intensievere jeugdhulp nodig is. Het sociaal team is een bundeling van verschillende expertises. Zo zijn er ook jeugdexperts aan verbonden. Zij gaan met het gezin in gesprek en bekijken samen met ouders wat er nodig is en organiseren waar nodig de intensieve jeugdhulp. Het sociaal team is de toegang voor inzet van specialistische en intensieve jeugdzorg. Er vindt geregeld afstemming plaats tussen het beleid en de medewerkers van het sociaal team, zodat knelpunten waar nodig direct opgepakt kunnen worden.

Medisch domein
In de nieuwe Jeugdwet is opgenomen dat naast gemeenten ook huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen het mandaat hebben om cliënten door te verwijzen naar specialistische jeugdzorg. Het is hierbij van belang dat er gedurende het jaar regelmatig afstemming plaatsvinden met het medisch domein over de inzet en uitvoering van de jeugdhulp.

Resultaten