Wat gaan we ervoor doen?

Economische ontwikkeling
De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om het faciliteren van onze bedrijven. Zowel lokaal als regionaal (Hart van Brabant) zetten wij in op het verbeteren van de infrastructuur voor onze bedrijven. De samenwerking binnen Midpoint Brabant bundelt de krachten van ondernemers, onderwijs en overheid in regionaal verband. De samenwerking is innovatief en gebeurt in proeftuinprojecten en living labs.

De communicatie en acquisitie met betrekking tot Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort gaan we intensiveren. We werken daartoe samen met de ontwikkelaar. Ook zetten we hier een externe adviseur in, zodat we Midden-Brabant Poort via social media meer onder de aandacht brengen.

Op het gebied van aerospace en maintenance willen we de activiteiten op Gate2 verder uitbreiden. Het is de bedoeling om nog wat meer bedrijven naar Gate2 te halen. We werken hier samen met Gemeente Tilburg en Midpoint Brabant. We gaan ook samenwerken met Seppe en Aviolande. De BOM en de provincie ondersteunen deze gedachte.

De bedrijventerreinen Broekakkers, Midden-Brabant Poort en Haansberg bereiden de aanleg van glasvezel voor. Onze visie is dat er in 2018 op deze bedrijventerreinen glasvezel ligt. In het kader van collectiviteit ondersteunen wij dit vanuit het ondernemersfonds.

Resultaten