Wat gaan we ervoor doen?

Kunst en Cultuur - concrete uitwerking visie 2017
We hebben samen met de belangrijkste partners een visie voor het cultuurbeleid opgesteld in 2017. De uitwerking van deze visie naar meer concrete stappen en activiteiten gaat o.a. plaatsvinden in 2018. We willen bijvoorbeeld de mogelijkheden van een cultureel fonds onderzoeken zodat cultuur laagdrempelig blijft.

Kunst en Cultuur - verbinden
Op allerlei terreinen proberen we als gemeente zo veel mogelijk samenwerking en verbindingen te stimuleren tussen de verschillende partijen in onze gemeente. Daarbij willen we graag dat juist ook verder wordt gekeken dan de gebruikelijke partners. Bij de in 2017 opgestelde visie is dit één van de belangrijke uitgangspunten. In de opdrachtformuleringen aan onze belangrijkste/grootste partners (CCGR, stg. TooN!, Theek 5, Cultuurplaats) is dit een essentieel onderdeel. Zij zijn bij uitstek de verbindende partijen in onze gemeente.  

Kunst en Cultuur - Kunst in de openbare ruimte
Kunstwerken op straat en in de wijk zijn belangrijk voor de herkenning en beleving van de ruimtelijke omgeving. Een kunstwerk kan iets vertellen over de geschiedenis van een plek, de kijker verrassen, een locatie verfraaien of vragen oproepen. Het verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom vinden we voldoende aandacht voor het realiseren van kunst in de openbare ruimte belangrijk. Kunst in de openbare ruimte wordt gefinancierd uit het cultuurfonds. In lijn met wat hierover opgenomen is het in de perspectiefnota 2018 voeden wij, na akkoord door uw raad van deze beleidsbegroting, dit fonds met € 15.000 per jaar, voor het realiseren van kunst in de openbare ruimte.
Daarnaast werken we in 2018 aan het realiseren van kunst in het centrumplan Gilze, bij sportcomplex 'Den Butter' en  fase 2 van het  Anne Frankplein.

Natuurpodium Gilze en Rijen
Enkele jaren geleden is het particulier initiatief ontstaan om een openluchttheater in Gilze en Rijen te realiseren. Ondertussen is dit idee uitgegroeid tot een concreet plan en heeft stichting Natuurpodium Gilze en Rijen met betrokken en samenwerkende partners al vele stappen gezet. Op 11 juni 2017 heeft ‘Het Natuurpodium’ zich gepresenteerd met het evenement Ratatouille. Het college van Gilze en Rijen draagt dit initiatief een warm hart toe en ziet de kansen die dit initiatief biedt voor het versterken en verbreden van het culturele aanbod in onze gemeente. Het kan een culturele, recreatieve en toeristische impuls geven aan onze gemeente en de regio. De vervolgstappen die de stichting zet bij het realiseren van ‘Het Natuurpodium’ worden dan ook met interesse op de voet gevolgd.

Resultaten