Wat gaan we ervoor doen?

Jeugdreclassering en jeugdbescherming
De gecertificeerde instellingen (oa. Jeugdbescherming Brabant, William Schrikkergroep) zijn instellingen voor Jeugdreclassering en Jeugdbescherming. De hulpverlening in het gedwongen kader (opgelegd door de kinderrechter) wordt door de gemeente ingekocht. De gecertificeerde instelling stelt de veiligheid en de optimale ontwikkeling van de kinderen voorop. Het doel is kinderen zo veilig en optimaal mogelijk te laten functioneren. Het is in verband met de continuïteit en transformatie  van belang dat er regelmatig afstemming plaatsvindt met deze gecertificeerde instellingen.

Opvang jeugd
Indien een jeugdige opgevangen moet worden, anders dan in de thuissituatie, dan zijn er afspraken met verschillende zorgaanbieders die mogelijkheden bieden op het gebied van crisisopvang, verblijf, gezinsvervangend tehuis en/of pleegzorg. Hierbij is het ook van belang dat er onderlinge afstemming plaatsvindt omdat het van belang is dat kinderen die niet thuis kunnen wonen, kunnen opgroeien in een situatie die zoveel mogelijk lijkt op het opgroeien in een gezin.

Resultaten