Wat gaan we ervoor doen?

Consultatiezorg in Gilze
Juli 2017 heeft uw raad besloten om additionele middelen ter beschikking te stellen aan  de GGD om voor eigen rekening een volwaardige locatie voor consultatiezorg in de kern Gilze in stand te houden. Met dit besluit zijn de middelen geborgd en blijft consultatiezorg laagdrempelig beschikbaar voor de inwoners uit deze kern.

Bedrijfsvoering GGD
Het algemeen bestuur heeft de GGD een opdracht gegeven om te streven naar meer efficiency en een nog meer op maat van de klant gesneden dienstverlening. In 2017 heeft de GGD een visie gepresenteerd op haar dienstverlening en de gerelateerd daaraan de huisvesting. In 2018 zal deze visie verder worden geconcretiseerd en zal het algemeen bestuur gevraagd gaan worden om besluiten in dit kader. Wij zulle uw raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Resultaten