Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor goede onderwijshuisvesting nog altijd zeer serieus. Via de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs is er veel geïnvesteerd in kwalitatief goede en gezonde huisvesting voor onze basisschoolleerlingen. De komende periode werken we aan het afronden van het IHP (nieuwbouw OBS De Wildschut). En werken we ook aan de projecten die de afgelopen periode zijn toegevoegd aan het IHP (uitbreiding Vijf Eikenschool en renovatie Burgemeester van Mierloschool).

Door middel van het realiseren van openbare schoolspeelterreinen willen we kinderen uitdagen tot bewegen en sporten. Waar mogelijk realiseren we dergelijke schoolspeelterreinen, waarbij we natuurlijk rekening houden met gedragenheid in de wijk voor een openbaar schoolspeelterrein.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten activiteiten voor 2018.

Resultaten