Wat gaan we ervoor doen?

Afvalinzameling
Een betere scheiding van het huishoudelijk afval is van groot belang. De gemeenteraad heeft haar ambitie uitgesproken voor het behalen van de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) van 100 kilogram restafval per inwoner in 2020. In 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het best passende inzamelscenario, 'omgekeerd inzamelen'. Dit komt er op neer dat hernieuwbare grondstoffen aan huis worden opgehaald en het échte restafval (afval dat niet inzetbaar is als hernieuwbare grondstof) wordt ingezameld via ondergrondse wijkcontainers.

De implementatie van het nieuwe afvalbeleid zal in twee fasen worden uitgevoerd:
Fase 1: Gilze en Molenschot;
Fase 2: Rijen en Hulten.

Resultaten