Wat gaan we ervoor doen?

Uitwerking van de toekomstvisie 'Wij zijn Gilze en Rijen'
De mensen maken onze gemeente. Niet voor niets heet de in 2012 door de raad vastgestelde toekomstvisie 'Wij zijn Gilze en Rijen'. Wij baseren ons beleid op deze visie, en hebben de visie in de afgelopen jaren verder uitgewerkt. Speerpunten zijn het benutten van de lokale kracht in onze samenleving en het versterken en verbeteren van onze dienstverlening, onder andere door samenwerking met andere gemeenten en de regio. Wij houden hierbij nadrukkelijk rekening met de diversiteit van de inwoners van onze gemeente.

Resultaten