Wat gaan we ervoor doen?

Op het gebied van sportbeleid en activering zetten wij in 2018 het in 2016 ingezette beleid voort. Dit betekent het voortzetten van de bestaande activiteiten en ook het, samen met partners in de samenleving, ontwikkelen van nieuwe activiteiten op het terrein van sport en bewegen. Welke dat precies zijn, hangt af van welke mogelijkheden voor samenwerking ontstaan. Wij focussen vooral op extra inzet van onze mensen en middelen op activiteiten die inwoners uit de vier doelgroepen van ons beleid, activeren. Deze doelgroepen zijn chronisch zieken en gehandicapten, jongeren van 12 tot 18 jaar, inwoners van 45 jaar en ouder en ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Hierbij hebben we ook specifiek aandacht voor de mogelijkheden die het sporten in de openbare ruimte biedt.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten voor 2018.

Resultaten