- Kadernotitie subsidiebeleid 2016-2019 (2015);
- Algemene subsidieverordening 2016 (2015);
- Meerjarenbeleidsplan Brede School Gilze en Rijen 2017-2020 (2017);
- Beleidsnotitie Sportstimulering Gilze en Rijen (2011);
- Evaluatie sportstimuleringsbeleid (2013);
- Toekomstplan accommodaties binnensport Rijen (2012);
- Werkplan landschapsontwikkeling en biodiversiteit (2012);
- Nota speelruimte “wie gaat er mee buitenspelen”(2011);
- Buurtbeheer nieuwe stijl “samen gekanteld de leefbaarheid verbeteren”(2012);
- Zin in Kunst (2015).