Sport is meer dan alleen vrije tijdsinvulling. Sport heeft ook positieve effecten voor gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, leerprestaties en uiteindelijk voor de positie op de arbeidsmarkt. De gemeente is de regisseur die ervoor zorgt, dat de maatschappij de kansen van sport maximaal kan benutten. Met de buurtsportcoaches hebben we nu ook ' het gereedschap' in handen om deze voordelen praktisch te vertalen.
Voor culturele activiteiten geldt hetzelfde als voor sport. Het is meer dan alleen vrije tijdsinvulling. Deelnemen aan culturele en sportactiviteiten zien we niet als een doel op zich, maar ook als een middel om te komen tot onze doelstellingen die genoemd zijn in het sociale domein. Het hebben van een levendig cultuur- en sportaanbod zorgt voor een goede basis en kan duurdere zorg voorkomen.