• Communicatiebeleidsplan ‘Zes keer beter’ (2009);
 • Klachtenregeling (2009);
 • Implementatieplan Klantcontactcentrum (2011);
 • Social media richtlijnen (2012);
 • De toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gemeente tot 2025: “Wij zijn Gilze en Rijen”;
 • Het Economisch Actieplan (2013);
 • Treasury statuut;
 • Nota reserves en voorzieningen;
 • Nota waardering en afschrijving van vaste activa;
 • Markt- en standplaatsenverordening;
 • Wet waardering onroerende zaken;
 • Visie op de ABG-organisatie (2015);
 • Visie op de dienstverlening (2015);
 • Kwaliteitshandvest (2015);
 • Servicenormen (2015);
 • Legesverordening (2017);
 • Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen (2017);
 • Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting (2017);
 • Verordening Parkeerbelasting (2017).