• Op 23 april 2012 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gemeente vastgesteld met als motto “Wij zijn Gilze en Rijen”;
  • In 2015 is de organisatievisie van ABG "Samen sterker" vastgesteld, de ondertitel van het plan "Groter worden om klein te blijven" is de krachtige samenvatting. De visie op de dienstverlening, kwaliteitshandvest en servicenormen zijn hierop verdiepingsdocumenten;
  • De regio Midden-Brabant (Hart van Brabant) is een belangrijk kader en instrument om de positionering van de gemeente vorm en inhoud te geven.