Gate 2

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

  Besloten Vennootschap

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Stimuleren luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid

Financieel belang:

  € 9.000 gestort als aandelenkapitaal (49,4%)

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Via aandeelhoudersvergadering

bedragen x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

2016

€ -251

€ -103

€ 3.348

€ 3.347

€ 149