Midden-Brabant Poort

Vestigingsplaats:

Gilze

Aard verbonden partij:

Commanditaire Vennootschap en Besloten Vennootschap

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Ontwikkeling van bedrijventerrein Midden-Brabant Poort in Gilze

Financieel belang:

Aandeel in vermogen Midden-Brabant Poort BV. Door middel van samen-werkingsconstructie is het financieel risico geminimaliseerd.

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Door middel van samenwerkingsovereenkomst

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.