Stichting Deelnemingen gemeente Gilze en Rijen

Vestigingsplaats:

Rijen

Aard verbonden partij:

Stichting

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Zeggenschap in Beheer BV Midden-Brabant Poort

Financieel belang:

Aandeel in vermogen Midden-Brabant Poort BV; 90 aandelen á € 100

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Door middel van samenwerkingsovereenkomst

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt