Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats:

's-Gravenhage

Aard verbonden partij:

  Naamloze Vennootschap

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Bankier in de non-profit sector

Financieel belang:

  10.179 aandelen; jaarlijkse uitkering van dividend

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Via aandeelhoudersvergadering

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

2016

€ 4,2 mld

€ 4,5 mld

€ 145 mld

€ 149 mld

€ 365 mln