Regio Hart van Brabant

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester dr. A.J.W. Boelhouwer

Openbaar belang:

Samenwerking deelnemende gemeenten

Financieel belang:

Bijdrage 2018 € 106.675

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Stemrecht in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

€ 33

€ 33

€ 7.074

€ 7.005

€ 0