Brabant Water

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Aard verbonden partij:

Naamloze Vennootschap

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester dr. A.J.W. Boelhouwer

Openbaar belang:

Zorgdragen voor de openbare watervoorziening

Financieel belang:

36.071 aandelen van € 0,10; er wordt (vooralsnog) geen dividend uitgekeerd

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Via aandeelhoudersvergadering

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

2016

€ 524 mln

€ 560 mln

€ 397 mln

€ 399 mln

€ 36 mln