Op basis van de notitie grondexploitaties 2016 van het BBV nemen we winst volgens de 'percentage of completion’-methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. In 2018 verwachten wij de volgende tussentijdse winstnemingen:

Winst MBP

79.000

Winst Vliegende vennen paarse strook

 496.000

Winst Wendel zuid

 15.000

Winst Eikenveld

   87.000

Winst VV Noord oost

  168.000

Winst Haansberg Oost

  350.000

Winst Haansberg Europalaan

  471.000

Winst Centrumplan Gilze - parkdeel

  540.000

2.206.000