De gemeente Gilze en Rijen maakt onderdeel uit van de regio Hart van Brabant en heeft hierin ook een eigen taak, zoals het bieden van een variatie aan aantrekkelijke woonmilieus en het bijdragen aan een leefomgeving met rust, ruimte en groen. Voor de dorpen staat de ontwikkeling van kwaliteit voorop, zowel in sociaal als ruimtelijk opzicht. Naast de kwalitatieve opgave hebben we tevens een kwantitatieve opgave om woningen te bouwen volgens regionale afspraken. Deze afspraken hebben wij nader geconcretiseerd in de Woonvisie 2011–2021, regionaal Woonbehoefteonderzoek Hart van Brabant 2014 en Regionaal Woonkader met uitvoeringsagenda 2015 en volgende jaren. Hierin hebben wij ons ambitieniveau vertaald in een aantal te ontwikkelen projecten. Voor een omschrijving van deze projecten verwijzen wij naar deze notitie.

De volgende projecten hebben wij in 2018 in exploitatie:

 • Centrumplan Gilze – parkdeel;
 • Wendel Zuid te Gilze;
 • Eikenveld te Hulten;
 • Bedrijventerrein Haansberg te Rijen;
 • Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort te Gilze;
 • Vliegende Vennen Paarse Strook te Rijen;
 • Vliegende Vennen Oostzijde Rotonde;
 • Vliegende Vennen Noordoost te Rijen;
 • Rijen Noordoost;
 • Centrumplan Rijen;
 • Locatie Ariënstraat Rijen (Oude locatie basisschool de Kring);
 • Centrumplan Gilze – centrumdeel.