• De Grondexploitatiewet legt bij planontwikkeling kostenverhaal op. De organisatie moet in haar aanpak en procedures zo zijn uitgerust dat de instrumenten die deze wet geeft juist en tijdig worden benut;
  • In het kader van Wro en de grondexploitatiewet werken wij op dit moment aan de nota Kostenverhaal.