• Regionaal samenwerken. De gemeente Gilze en Rijen maakt deel uit van het samenwerkingsverband Hart van Brabant. Hierin trachten de aangesloten gemeenten o.a. over programmering te beperken;
  • Prioritering van projecten. Gemeente Gilze en Rijen heeft inmiddels locaties/projecten benoemd voor de periode tot 2020 én daarna;
  • Continueren van startersleningen;
  • Aanpassing van het woningbouwprogramma door focus op de lagere en midden inkomensgroepen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe vastgestelde bestemmingsplan voor Vliegende Vennen Noordoost;
  • Op kleine schaal (bijvoorbeeld 15 à 25 woningen) de bouw van starterswoningen stimuleren.
  • Ketensamenwerking in de prijsklasse vanaf € 185.000 (v.o.n.) om te besparen op de proceskosten en stichtingskosten.