• Minder vraag in de dure sector;
  • Verlaging inkomen huishoudens;
  • Het aantal huishoudens met een laag inkomen neemt toe;
  • Banken zijn terughoudend met het verlenen van kredieten;
  • NHG-normen worden naar beneden bijgesteld;
  • Maatregelen van de Rijksoverheid beperken de mogelijkheid tot kredietverlening.