• Elke maand informeren wij de raadscommissie Ruimte over de lopende woningbouwplannen en aantallen. Dit is een cijfermatig overzicht;
  • Elke twee maanden informeren wij de raadscommissie Ruimte in de vorm van voortgangsrapportages van de relevante projecten;
  • Wij informeren de raadscommissie Ruimte tweemaal per jaar via de voortgangsrapportage “Woningbouwontwikkelingen”.