Voor de gemeente geldt het volgende kader:

  • Structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en Rijen;
  • Bestemmingsplannen;
  • Regionaal Woonbehoefteonderzoek Hart van Brabant 2014;
  • Regionaal Woonkader met uitvoeringsagenda 2015 en volgende jaren;
  • Toekomstvisie gemeente Gilze en Rijen 2025;
  • Nota Grondbeleid;
  • Notitie Grondexploitatie van de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV).