Wat gaan we ervoor doen?

Tot dit taakveld behoren stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten in 2018.

Resultaten