Wat gaan we ervoor doen?

De overige belasting die de gemeente int is alleen de hondenbelasting. De mutatie van de inkomsten uit hondenbelasting wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling die is toegepast op de belastingtarieven en de nominale ontwikkeling. Bij de hondenbelasting is geen directe relatie met een prestatie die de gemeente levert.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten in 2018.

Resultaten