• Algemene Plaatselijke Verordening (gemeente 2014);
 • Beleid Externe Veiligheid (gemeente, 2009);
 • Bibob-beleid in de gemeente Gilze en Rijen (gemeente, 2007);
 • Het Brabantse Alcohol- en horecasanctiebeleid (2014);
 • Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen (2014);
 • Integraal Veiligheidsbeleid (gemeente, 2012);
 • Rampbestrijdingsplan vliegbases Gilze-Rijen en Woensdrecht (veiligheidsregio 2013);
 • Regionaal Crisisplan (Veiligheidsregio MWB, 2012);
 • Wet Veiligheidsregio’s (ministerie V&J) oktober 2010;
 • Landelijke handhaving strategie;
 • Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet (Damocles-beleid) (april 2013);
 • Beleidsregel ter zake een maximumstelsel 2013 (toezicht op smartshops, headshops, growshops, etc.).