Een goede en veilige infrastructuur is van groot belang voor onze bewoners, bedrijven en recreanten. Problemen met betrekking tot verkeersveiligheid en overlast van verkeer worden in overleg met de betrokken bewoners en bedrijven opgepakt. Goede samenwerking tussen bewoners en gemeente is bij dit onderwerp essentieel.
Met betrekking tot de hoofdwegenstructuur en het openbaar vervoer is regionale samenwerking essentieel. Wij spelen een actieve rol in de regio met als doel de bereikbaarheid en de veiligheid van onze regio te verbeteren.