Het gaat weer goed met de economie. In samenhang daarmee neemt ook de werkgelegenheid toe. Om ook in de toekomst te kunnen blijven beschikken over een sterk economisch profiel moet er continue gewerkt worden aan het verbeteren van de economische randvoorwaarden en het simuleren van innovaties. Met Midpoint Brabant beschikken wij over een samenwerkingspartner die goed is voor ons en de regio.