Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
710VolksgezondheidL810825866867867867
B000000
720RioleringL1.0641.3231.3311.3411.3741.436
B1.5921.6371.6361.6421.6731.733
730AfvalL1.4392.0611.9972.0712.0792.085
B2.5782.5462.4492.5042.5042.504
740MilieubeheerL596587590569573576
B13200000
750Begraafplaatsen en crematoriaL777777
B000000
Totaal lasten programma 73.9154.8034.7924.8544.8994.971
Totaal baten programma 74.3024.1844.0854.1474.1774.237
Saldo lasten en baten programma 7-387620706708722734

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In 2018 is de bijdrage aan de GGD hoger dan in 2017. Voor € 11.000 wordt dit veroorzaakt door indexering. Voor € 30.000 is dit het gevolg van de extra middelen die zijn opgenomen voor het behouden van het consultatiebureau in Gilze met ingang van 2018.

L

41

N

2

Afva;

L
B

64
97

V
N

3

Overige.

L
B

11
1

N
N

Totaal

86

N