33

Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid

Kg/inwoner

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

116

128

129

125

120

Beoogde maatschappelijke effecten:

Minder restafval, meer scheiding met als doel het bevorderen van hergebruik/ombuiging van afvalstoffen naar grondstoffen (indicator is alleen huis-aan-huis inzameling van fijn huishoudelijk restafval).

34

Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid

%

Bron

RWS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,70

1,20

1,80

Beoogde maatschappelijke effecten: