12

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Eenheid

%

Bron

VeiligheidNL

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9

5

Beoogde maatschappelijke effecten:

De gemeente Gilze en Rijen streeft er naar het aantal verkeersongevallen zo veel mogelijk te beperken. Door wegen duurzaam veilig in te richten beperken we de kans op een ongeval en verkleinen we de kans dat daarbij letsel ontstaat.

13

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Eenheid

%

Bron

VeiligheidNL

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15

11

Beoogde maatschappelijke effecten:

Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers, specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren hebben daarbij extra aandacht nodig. In de gemeente zijn geen ‘black spots’. We treffen maatregelen op locaties waar relatief veel ongevallen plaatsvinden en waar we veel klachten over krijgen.