14

Functiemenging

Eenheid

%

Bron

LISA

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

52,90

52,20

53,10

53,50

Beoogde maatschappelijke effecten:

15

Bruto Gemeentelijk Product

Eenheid

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Bron

Atlas voor gemeenten

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

111

Beoogde maatschappelijke effecten:

16

Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Bron

LISA

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

119,10

120,10

121,70

127,90

Beoogde maatschappelijke effecten: