35

Gemiddelde WOZ waarde

Eenheid

Duizend euro

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

242

233

242

227

Beoogde maatschappelijke effecten:

36

Nieuw gebouwde woningen

Eenheid

Aantal per 1.000 woningen

Bron

Basisregistratie adressen en gebouwen

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

21,80

1,40

Beoogde maatschappelijke effecten:

Invulling geven aan de woningbouwplanning en de huisvestingsopgaaf.

37

Demografische druk

Eenheid

%

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

69,20

70,60

71,90

73,10

73,90

Beoogde maatschappelijke effecten:

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Het % wordt hoger, dit betekent dat de demografische druk verslechtert.

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Eenheid

Euro

Bron

COELO

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

500

487

493

521

498

Beoogde maatschappelijke effecten:

We willen bij de 25% goedkoopste gemeenten in Nederland behoren, volgens de COELO ranglijst voor woonlasten.

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Eenheid

Euro

Bron

COELO

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

578

581

584

609

584

Beoogde maatschappelijke effecten:

We willen bij de 25% goedkoopste gemeenten in Nederland behoren, volgens de COELO ranglijst voor woonlasten