• Toekomstvisie Gilze en Rijen 2015: “Wij zijn Gilze en Rijen”;
  • Structuurvisie Stedelijk Gebied 2015;
  • Bestemmingsplannen.