Op veel plaatsen in onze gemeente wordt gewerkt aan de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat de woningvoorraad ook in de toekomst goed is afgestemd op de vraag, waarbij continuïteit belangrijk is.

De nieuwe Omgevingswet zien wij als een instrument om initiatieven van burgers en bedrijven met nog meer voortvarendheid tot stand te brengen. Versoepeling van regels is daarbij een belangrijke doelstelling.