Jaarlijks brengt het Coelo (het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) een Atlas van de lokale lasten uit. Daarin is op het vlak van de lokale lastendruk een vergelijking van alle Nederlandse gemeenten gemaakt. De volgende tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van de lokale woonlasten weer voor de jaren 2011 – 2017:

Jaar

Bruto-woonlasten

Brutowoonlasten

Rangnummer (nummer 1 heeft laagste lasten)

éénpersoons

meerpersoons

2011

€ 491

€ 563

23

2012

€ 490

€ 568

16

2013

€ 500

€ 578

22

2014

€ 487

€ 581

23

2015

€ 493

€ 584

16

2016

€ 521

€ 609

29

2017

€ 498

€ 584

16

Met bovenstaande woonlasten neemt onze gemeente in 2017 de 16e positie in van de in totaal 388 (deel)gemeenten (per 01-01-2017). Op de Coelo-lijst heeft de nummer 1-gemeente de laagste woonlasten (bij meerpersoonshuishoudens). Nummer 388 is de gemeente met de hoogste woonlasten.