Voor deze begroting geldt het meerjarenprogramma Groen 2009-2020. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsprogramma op. Voor het uitvoeren van het jaarprogramma is een bestemmingsreserve gevormd. Het beschikbare jaarbudget voor groen bedraagt structureel € 163.713.