In maart 2014 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. In dit beleidsplan staat vermeld hoe wij binnen onze gemeente omgaan met openbare verlichting. Op basis van dit beleidsplan heeft de gemeenteraad in maart 2016 besloten om in één keer 70% van de conventionele openbare verlichting te vervangen door ledverlichting. Tevens heeft de raad besloten in één keer 33% van alle lichtmasten te vervangen. De raad heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 2.190.000.

Er is in 2017 een vervangingsplan opgesteld. In dit vervangingsplan vermelden we gedetailleerd welke armaturen en masten we per straat gaan vervangen. De daadwerkelijke vervanging vindt in 2017 plaats.