Conform de BBV-voorschriften moeten we met ingang van de begroting 2018 enkele financiële indicatoren presenteren in deze paragraaf van de begroting:
 

Verloop kengetallen

Kengetallen:

2016
Realisatie

2017
Begroot

2018
Begroot

2019
Begroot

netto schuldquote

59%

60%

56%

59%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

36%

37%

34%

36%

solvabiliteitsrisico

28%

27%

24%

25%

structurele exploitatieruimte

1%

2%

2%

2%

grondexploitatie

47%

43%

39%

33%

belastingcapaciteit

81%

84%

84%

85%